Zaproszenie

Projekt ,,Lalkogranie, czyli w co dziadek i babcia grali kiedy byli mali”

Wiek uczestników: od 6 lat –100 lat

Grupy: do 30 dzieci MAX (plus opiekunowie)  MIEJSCE: ŁOBESKI DOM KULTURY

Data: 27-28.08.2022r.

Plan:

– warsztaty aktorskie (z technik improwizacji teatralnej)

– warsztaty plastyczne (z wykonania lalki cieniowej oraz kukły)

– warsztaty filmowe (technika dobrego reportażu)

Projekt ,,Lalkogranie, czyli w co dziadek i babcia grali kiedy byli mali” ma na celu odszukać w pamięci gry i zabawy naszych dziadków. W nawiązaniu do nazwy projektu, w co dziadek i babcia grali, kiedy jeszcze nie było internetu.

W prostych grach i zabawach podwórkowych doszukujemy się źródeł teatru ze szczególnym uwzględnieniem teatru lalek (np. lalka cieniowa – każdy z nas splatał ręce i robił cienie na ścianie, puszczaliśmy ,,zające” z lusterka, itp. itd.)

SZCZEGÓŁOWY PLAN NA SOBOTĘ 27.08.2022r. (11:00 – 15:00)

 1. „ Ja, ty – My” – zapoznanie się z uczestnikami, gry i zabawy integracyjne oraz ,,team buildingowe” rozwijające kreatywną współpracę.                                                                      Warsztat prowadzony we współpracy z opiekunem regionalnym.
 2. „Domowe sposoby na teatr lalkowy” – warsztat edukacyjny przybliżający historię teatru, w tym teatru lalek, mający na celu nabycie umiejętności dostrzegania teatru w życiu codziennym oraz stworzenia własnego domowego teatru lalkowego. Podczas warsztatu będziemy szukać elementów teatru lalek w prostych zabawach domowych.

,,Świat reportażu” – warsztaty filmowe pokazujące zasady kręcenia dobrego reportażu

,,W teatrze domowym” – warsztaty plastyczne pokazujące technikę wykonania lalki cieniowej do wybranej bajki

 • „Teatr improwizowany i teatr forum” – warsztat aktorski mający na celu zapoznanie uczestników z zasadami improwizacji i użycia metafory w teatrze. Tematy odgrywanych scen dotyczą relacji międzypokoleniowych i środowiskowych. W ramach warsztatu nawiązujemy również do prac dzieci wykonanych w ramach warsztatów.
 • ,,W co dziadek i babcia grali, kiedy byli mali?” – dyskusja mająca na celu uświadomienie różnic międzypokoleniowych w jakości spędzania wolnego czasu oraz przygotowanie scenariusza pracy domowej
 • „Zabawy bez prądu” – praca domowa – wywiady, których celem jest zebranie kolekcji zabaw i gier z dzieciństwa seniorów

SZCZEGÓŁOWY PLAN NA NIEDZIELĘ 28.08.2022r. (15:00 – 19:00)

 1. „Zamiana ról” – uczestnicy stają się animatorami prowadzącymi zabawy i gry poznane poprzedniego dnia
 2. „Ja się pokażę w innym wymiarze” – kreatywne zaprezentowanie przez każdego uczestnika efektów wywiadów z seniorami; każdy uczestnik otrzymuje konstruktywną informację zwrotną odnośnie swojego wystąpienia
 3. „Powrót do przeszłości” – wspólna nauka gier i zabaw z okresu dzieciństwa seniorów
 4. ,,Odgrywanie wielu ról” – warsztaty plastyczne z wykonania kukły (lalki na kiju)
 5. „Teatr dla każdego” – parada ulicą/ulicami z własnoręcznie wykonaną lalką, podczas której mogą dołączać się pozostali mieszkańcy miejscowości
 6. „Zabawy bez prądu” – nagrywanie materiału filmowego do reportażu podczas parady
 7. „Ognisko domowe i nie tylko….” – wspólne biesiadowanie przy ognisku
Skip to content