Świetlica Bonin

ŚWIETLICA WIEJSKA W BONINIE.
ADRES: BONIN 9
OPIEKUN – JOANNA OSIECKA

OTWARTA OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 14.00 – 19.00, W SOBOTY OD 10.00 DO 15.00

Bonin – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim,
w powiecie łobeskim, w gminie Łobez. Według danych z 29 września 2014 r. wieś miała mieszkańców 118 mieszkających w 28 domach

We wsi znajdują się następujące atrakcje:

Kościół św. Józefa – wzniesiony w 1845 r. w stylu neogotyckim zbudowany na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium. Ściany z kamienia narzutowego koronuje prosty gzyms ceglany. Dwukondygnacyjną wieżę o wys. 19 m zwieńczono barokowym hełmem z początku XVIII wieku. Z cennego wyposażenia – należy wskazać manierystyczny ołtarz z XVII wieku wraz z obrazem olejnym „Zdjęcie z krzyża” oraz ośmioboczną barokową ambonę z tego samego okresu.
Zespół dworsko-parkowy, który oddzielony jest od wiejskich zabudowań niewielkim strumieniem.

Dwór myśliwski o cechach eklektycznych zbudowano w XIX wieku. Od frontu budowlę zdobi charakterystyczny ryzalit zwieńczony trójkątnym tympanonem i poprzedzony gankiem z czterema filarami i tarasem u góry. Obecnie obiekt wraz z dawnym folwarkiem wykorzystany jest jako ośrodek konny. Mieści się w nim również siedziba Fundacji Bonin.
Z dworem sąsiaduje park o charakterze leśnym. Wśród starodrzewu przeważają dęby, rosnące również przy dworze.
Aleja starych dębów.

Co roku organizowane są w Boninie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody

W Boninie działa Fundacja Bonin, której celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności służącej wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, w tym dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i charytatywnej.

 3,497 odwiedzin

Skip to content