Świetlica Łobżany

ŚWIETLICA WIEJSKA W ŁOBŻANACH.
ADRES – ŁOBŻANY 2

OPIEKUN – WIOLETTA RAFALCZYK

OTWARTA OD WTORKU DO SOBOTY W GODZINACH 14.00 – 19.00

Łobżany – wieś sołecka w północno-zachodniej Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Łobez. Według danych z 29 września 2014 r. wieś miała 75 mieszkańców mieszkających w 12 domach

We wsi znajduje się siedziba Leśnictwa Łobżany z wieżą obserwacyjną
i kamerami służącymi do obserwacji lasów oraz świetlica wiejska prowadzona przez Łobeski Dom Kultury.
Przez Łobżany wiedzie czarny szlak rowerowy “Dziedzictwo Techniki i Architektury”.

Łobżany (dawna nazwa: Labes A u. D) to wieś pofolwarczna, powstała na bazie dwóch folwarków,
których zarządcami była rodzina von Borcke. Geneza nazwy wsi wskazuje na to, iż historycznie wieś była ściśle powiązana z Łobzem.
Ostatnim właścicielem połączonych folwarków w 1945 roku była urodzona w Rynowie Martha von Borcke (1883-1958).
Przed rokiem 1945 wieś znajdowała się na terytorium Niemiec.

We wsi znajduje się dwór z 1880 roku, noszący cechy architektury renesansowej. Został on wzniesiony przez Juliusa (1820-1896)
i Rüdigera (syn) (1855-1905) von Borcke. Jest to budowla dwukondygnacyjna, wejście poprzedzone jest drewnianym gankiem.
Wewnątrz zachowana jest oryginalna winda kuchenna. Całość zwieńczona jest płaskim dachem, z boków przylegają niższe pawilony,
zakończone od frontu wykuszami. Budowla zwieńczona jest fryzem z płycinami wypełnionymi girlandami z owoców i kwiatów.
W okolicach dworku roztacza się także park z wysokimi modrzewiami i alejami: bukową, dębową i świerkową.
Zespół pałacowo-parkowy ograniczony jest od zachodu stawami, otoczonymi przez stare dęby.

W 2011 roku Łobżany zajęły I miejsce w konkursie Aktywna i Ekologiczna Wieś Powiatu Łobeskiego.
W latach następnych w tym samym konkursie były również dwukrotnie wyróżniane (2014 r., 2017 r.).

 2,547 odwiedzin

Skip to content