O nas

 1. Łobeski Dom Kultury jest instytucją upowszechniania kultury, działającą na zasadach zakładu budżetowego, prowadzącego działalność na terenie Gminy i Miasta w Łobzie.
 2. Podstawowym celem ŁDK jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
 • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
 • przygotowanie do odbioru wartości kulturalnych,
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,

Wymienione zadania ŁDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

·        zespołowego uczestnictwa w kulturze,

·        różnorodnych form edukacji kulturalnej,

·        form indywidualnej aktywności kulturalnej,

·        imprez kulturalnych.

ŁDK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

 • prowadzić impresaria artystyczny,
 • organizować imprezy rozrywkowe,
 • świadczyć usługi fotograficzne, filmowe i reklamowo – marketingowe,
 • organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
 • realizować imprezy zlecone / okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe /,
 • prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną.

 4,482 odwiedzin

Skip to content