Ferie z ŁDK

PLAN PRACY  W ŁOBESKIM DOMU KULTURY  W OKRESI    FERII ZIMOWYCH 2022  wtorek – piątek 10.00 – 15.00

Zajęcia w Łobeskim Domu Kultury prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19.

1.02.2022 (wtorek)

10.00 – poranek filmowy dla najmłodszych

10.00 – 11.30 – zajęcia rytmiczno-muzyczne prowadzi; Pani Bożena Korniluk

10.00 – 15.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Rafał Reich

11.00 – 13.00 – zajęcia plastyczne prowadzi; Pani Lidia Lalak-Szawiel

12.00 – 14.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Dariusz Ledzion

2.02.2022 (środa)

10.00 – poranek filmowy dla najmłodszych

10.00 – 15.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Rafał Reich

11.00 – 13.00 – warsztaty perkusyjne dla wszystkich chętnych prowadzi; Pan Andrzej Szatan

11.00 – 13.00 – Trening strzelecki (broń pneumatyczna) prowadzi; Janusz Zarecki

11.00 – 14.00 – warsztaty fotograficzne prowadzi; Pan Tomasz Mechliński

12.00 – 14.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Dariusz Ledzion

12.00 – 14.00 – QEST Łobeski – poznajemy historię naszego miasta prowadzi; Pani Lidia Lalak-Szawiel

3.02.2022 (czwartek)

10.00 – poranek filmowy dla najmłodszych

10.00 – 11.30 – zajęcia rytmiczno-muzyczne prowadzi; Pani Bożena Korniluk

10.00 – 15.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Rafał Reich

11.00 – teatrzyk dla dzieci i… – „W krainie wiecznego śniegu”

12.00 – 13.30 – zajęcia plastyczne prowadzi; Pani Lidia Lalak-Szawiel

12.00 – 14.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Dariusz Ledzion

4.02.2022 (piątek)

10.00 – poranek filmowy dla najmłodszych

10.00 – 15.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Rafał Reich

12.00 – 14.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Dariusz Ledzion

11.00 – 13.00 – Trening strzelecki (broń pneumatyczna) prowadzi; Janusz Zarecki

5.02.2022 (sobota) warsztaty pokazowe

12.00 – SZKOŁA TAŃCA „RESPEKT” – Break Dance, Popping, Locking, Hip Hop, New style

8.02.2022 (wtorek)

10.00 – „W ŚWIECIE CZARÓW I MAGII” SPOTKANIE Z ILUZJONISTĄ

10.00 – 15.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Rafał Reich

10.00 – 11.30 – zajęcia rytmiczno-muzyczne prowadzi; Pani Bożena Korniluk

11.00 – 13.00 – zajęcia plastyczne prowadzi; Pani Lidia Dzieżak

12.00 – 14.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Dariusz Ledzion

9.02.2022 (środa)

10.00 – poranek filmowy dla najmłodszych

10.00 – 15.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Rafał Reich

11.00 – 13.00 – wspólne muzykowanie dla wszystkich chętnych prowadzi; Pan Andrzej Szatan

11.00 – 14.00 – warsztaty fotograficzne prowadzi; Pan Tomasz Mechliński

12.00 – 14.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Dariusz Ledzion

11.00 – 13.00 – Trening strzelecki (broń pneumatyczna) prowadzi; Janusz Zarecki

12.00 – 14.00 – QEST Łobeski „Śladami dawnych mieszkańców Łobza prowadzi; Pani Lidia Lalak-Szawiel

10.02.2022 (czwartek)
10.00 – poranek filmowy dla najmłodszych

10.00 – 15.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Rafał Reich

11.00 – teatrzyk dla dzieci i… – „Księżniczka z Lukrowego Zamku”

12.00 – 13.30 – zajęcia plastyczne prowadzi; Pani Lidia Lalak-Szawiel

12.00 – 14.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan  Dariusz Ledzion

12.00 – 14.00 – Bal Karnawałowy prowadzi Pani Bożena Korniluk

11.02.2022 (piątek)                                                                                                                    

10.00 – poranek filmowy dla najmłodszych

10.00 – 15.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Rafał Reich

11.00 – 13.00 – Turniej Strzelecki (broń pneumatyczna) o Puchar Dyrektora ŁDK prowadzi; Janusz Zarecki

12.00 – 14.00 – warsztaty instrumentalne prowadzi; Pan Dariusz Ledzion

Skip to content