1.    Najem pomieszczeń na cele handlowe i reklamowe (sala na parterze o wymiarach 9,50 m x 14,30 m):

- od 1 godz. – do 2 godz.      kwota 140 zł

- od 2 godz. – do 4 godz.      kwota 275 zł

- od 4 godz. – do 6 godz.      kwota 360 zł

- od 6 godz. – do 8 godz.      kwota 400 zł

- od 8 godz. – do 10 godz.    kwota 450 zł

- od 10 godz. – do 12 godz.  kwota 480 zł

- powyżej 12 godz. za każdą następną godz. 32 zł

2.    Za najem pomieszczeń na mniejsze uroczystości rodzinne, spotkania okolicznościowe itp. (sala na parterze o wymiarach 9,50 m x 14,30 m):

- jedna sala do 8 godzin -   kwota 280 zł

- jedna sala do 12 godzin - kwota 400 zł

- jedna sala do 24 godzin - kwota 700 zł

- jedna sala powyżej 24 godzin - kwota 900  zł

3.    Za wynajem pomieszczeń na cele kulturalne (sale na parterze):

- do 8 godzin – kwota 320 zł.

Nie wynajmuje się pomieszczeń na cele kulturalne w niedziele i dni świąteczne.

4.    Za wynajem pomieszczeń na mniejsze uroczystości rodzinne, spotkania okolicznościowe – świetlice wiejskie (dot. świetlic w Boninie, Grabowie, Łobżanach, Prusinowie, Suliszewicach, Unimiu, Worowie, Wysiedlu):

- od 1 godz. – do 8 godz. – kwota 100 zł

- pow. 8 godz. – do 24 godz. – kwota 200 zł

- wesela, bale – kwota 300 zł

5.    Koszt wynajmu ww. pomieszczeń w dniach 31 grudnia, 1 stycznia oraz w czasie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia wzrasta o 50% kwoty podanej powyżej.