Łobeski Dom Kultury działający nieprzerwanie od roku 1955 odgrywa znaczącą role w życiu kulturalnym i społecznym powiatu łobeskiego. Stanowi ważny element integrujący społeczność lokalną. Umożliwia zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest również miejscem spotkań z zespołami oraz twórcami Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA) z województwa, kraju a często i z zagranicy.        

          W ofercie edukacyjnej placówki znajdują się zajęcia plastyczne, teatralno – recytatorskie, taneczne, umuzykalniające. Ognisko muzyczne działające przy ŁDK od wielu lat kształci muzyków w klasach: gitary, fortepianu, keyboardu, instrumentów dętych blaszanych i drewnianych- rogi myśliwskie, perkusji, kordeonu oraz instrumentów ludowych (harmonia warszawska, cymbały). Studio Piosenki Dziecięcej i Estradowej oferuje zajęcia w zakresie śpiewu solowego jak i zespołowego. Ponadto przy Łobeskim Domu Kultury działa „koło recytatorsko – teatralne” odnoszące znaczące sukcesy w przeglądach teatralnych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

               Wizytówką naszej działalności jest młodzieżowa orkiestra dęta, która wielokrotnie koncertowała zarówno w kraju jak i zagranicą: Niemcy, Francja, Szwecja, Estonia, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina, Węgry, Grecja, Serbia, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Włochy, Watykan. Orkiestrze towarzyszy grupa mażoretek.

            Zespół wokalny Polskiego Związku Emerytów i Ręcistów „Uśmiech” od lat stanowi fundament amatorskiego śpiewania w Powiecie Łobeskim. Zespół ten może poszczycić się licznymi tytułami laureata oraz wyróżnieniami zdobytymi na przeglądach wojewódzkich i krajowych.

Do kultywowania polskiej kultury ludowej przyczyniają się Dziecięcy Zespół Tańców Narodowych oraz kapela ludowa „Łobuziacy”. Jest to zespół o długoletniej historii zdobywający ważne trofea na festiwalach i przeglądach twórczości ludowej.

Istotnym elementem działalności ŁDK jest opieka merytoryczna nad świetlicami wiejskimi znajdującymi się na terenie gminy Łobez.

Celem działalności świetlic jest integrowanie społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych, zajęć dla dzieci i młodzieży oraz spotkań środowiskowych. Jest ich łącznie szesnaście, znajdują się one w miejscowościach: Bełczna, Dalno, Grabowo, Karwowo, Łobżany, Prusinowo, Suliszewice, Unimie, Worowo, Wysiedle, Zagórzyce, Zajezierze, Poradz, Bonin, Dobieszewo i Rożnowo.

Nadzór merytoryczny nad pracą świetlic prowadzi wieloletni pracownik Łobeskiego Domu Kultury Pan Janusz Zarecki.

            Jak w każdej dziedzinie życia tak i w amatorskim ruchu artystycznym następują zmiany podyktowane „duchem czasu”. Istnieją formy niezmienne, których podtrzymywanie jest obowiązkiem instytucji o profilu kulturalnym, jednakże pojawiają się nowe, które również muszą być otoczone opieką przez instytucje państwową. Łobeski Dom Kultury stara się sprostać temu wyzwaniu i otwiera się na współpracę ze wszystkimi, między innymi ze szkołą tańca "Iskra", łobeskim klubem karate, łobeską sekcją brydża sportowego oraz umożliwia kożystanie z pracowni dla zespołów rockowych.

Czekamy na ludzi, którzy chcą pogłębiać swoją wrażliwość, zdobywać nowe umiejętności i wspólnie z innymi przeżywać niezapomniane chwile.