W dniu 13.01.2019r. zebrano kwotę 38600 zł

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM!.