XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH I BIG BANDÓW


(ŁOBEZ) Mamy za sobą tegoroczny, XXII już Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Big Bandów.
Wykonawców oceniało jury w składzie: dr hab. Jacek Kraszewski prof. Akademii Sztuki w Szczecinie,
prof. Aleksander Karotiejew, dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Bogdan Matławski, doc. Józef Ratajczak,
mgr Spodris Kaczans.


Jury po wysłuchaniu postanowiło przyznać w kategorii koncert na scenie Grand Prix Młodzieżowej Orkiestrze
Dętej Lepaja z Łotwy, pierwsze miejsce zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu Kultury,

drugie miejsce Orkiestrze Dętej Wiek – Niemcy, trzecie miejsce Miejskiej Orkiestrze Dętej „Herceg Novi” – Czarnogóra.

W kategorii zespół instrumentów dętych pierwsze miejsce przyznano Zespołowi Instrumentów Dętych Aleksandra Vasilievicza – Serbia.

W kategorii przemarsz pierwsze miejsce zdobył Red Swing Low – Gryfice, drugie miejsce Orkiestra Dęta Wiek
oraz Miejska Orkiestra Dęta „Herceg Novi”,

trzecie miejsce Młodzieżowa Orkiestra Lepaja i
czwarte Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łobza.

W kategorii mażoretek równorzędne pierwsze miejsca zdobyły młodsza i starsza grupa Młodzieżowej Orkiestry ŁDK
oraz Młodzieżowa Orkiestra Lepaja.

W kategorii musztra paradna pierwsze miejsce zdobyła Orkiestra Młodzieżowa Lepaja, zaś grupa perkusyjna z Gryfic
– Flames Brother otrzymała wyróżnienie.